صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[graphic][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

SOME ACCOUNT

OF THE

LIFE, WRITINGS, AND SPEECHES

OF

WILLIAM PINKNEY.

BY HENRY WHEATON.

Ardebat cupiditate sic, ut in nullo unquam flagrantius studium viderim, Erat in verborum splendore elegans, compositione aptus, facultate copiosus: in disserendo mira explicatio: cum de jure civili, cum de æquo et bono disputaretur, argumentorum et similitudinum copia. Cic. Brutus.

BOSTON:

PUBLISHED BY RICHARDSON & LORD.

1826.

J. W. Palmer & Co. Print.-New-York.

« السابقةمتابعة »